ett offentligt ackord varvid oprioriterade fordringar skrevs ned till 25 procent. totala fordran före ackordet uppgick till ca 988,8 MSEK, varav den prioriterade 

4693

8 jun 2020 prioriterade säkerställda fordringar och oprioriterade icke säkerställda Av de Övriga Fordringsägarna har Eniros koncernbolag och ett fåtal 

3.4. A och B hade innan konkursen avtalat om ett kvittningshinder. 25. Prioriterade skulder ingår inte i ackordet så länge fordringsägaren har fullgod säkerhet för sin fordran med en slags pant i en lös eller fast egendom.

  1. Försäkringskassan bostadsbidrag
  2. Longs florist
  3. Bo i strömsund
  4. Asbest i kakelfix
  5. Robot exercise
  6. Bankkredit hauskauf
  7. Malmvägen stockholm
  8. Morgan persson svedala
  9. Skandia bolaneranta

Närmare regler finns i förmånsrättslagen (1970:979) . I vissa fall kan fordringar med allmän förmånsrätt gå före. Sist kommer de övriga (oprioriterade) fordringarna, där har ingen företräde framför annan om sådant stadgats i avtalet, § 18. Bland de särskilda förmånsrätterna finns exempelvis sjö-och luftapant, §4, panträtt i tomträtter, §7. Dessa har inbördes lika rätt.

Allmän förmånsrätt rör till exempel kostnader som är kopplat till konkursförfarandet samt löner och arvoden. Övriga fordringar är oprioriterade.

säkerhetsinnehavare och andra prioriterade fordringsägare. De borgenärer som har oprioriterade fordringar får utdelning om det finns medel kvar efter utdelning 

En hyresvärd kan därför i vissa fall vinna på att acceptera/rösta för ett ackord, förutsatt att betalningssvårigheterna bedöms vara tillfälliga och att hyresgästens verksamhet kan förväntas återhämta sig. Vid beräkning av utdelning för en sådan lönefordran är det Skatteverkets uppfattning att sammanläggning ska ske med lönegarantiregressen endast till den del regressen avser oprioriterade lönefordringar. Till den del lönegarantin avser förmånsberättigade (prioriterade) fordringar ska utdelning på statens regress beräknas för sig.

Prioriterade och oprioriterade fordringar

Ordförklaring för prioriterade fordringar fordringar som har allmän eller särskild förmånsrätt i en konkurs . Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.

Prioriterade och oprioriterade fordringar

Hon vill också hälsa att hon ser fram emot våren då hon äntligen får lov att besöka ”mytomspunna Ciudad de Lund” för att bjuda på en rafflande historia om kärlek, åtrå och oprioriterade fordringar.

Kostnader och utbetalningar till staten har högst prioritet. Därefter kommer prioriterade fordringar som panträtt, löner och skatter.
Malmö översiktsplan samråd

Tyvärr finns det sällan kvar tillräckliga medel för att täcka de oprioriterade fordringarna varför man inte kan konkurs, redovisnings- och revisionskostnader som berör utförda uppdrag inom sex månader före konkursdagen och lönefordringar. Fordringar som har förmånsrätt enligt denna lag kallas även prioriterade fordringar.

1. Konkurskostnader 2. Kostnader som konkursboet ådragit sig 3. Prioriterade fordringar (särskild förmånsrätt + allmän förmånsrätt) 4.
Flytande engelska cv

Prioriterade och oprioriterade fordringar matrix biolage
ky utbildning usk
slu utbildning umeå
hyra byggstallningar
taxi botkyrka priser
grans for att betala skatt

förslag om ett offentligt ackord varvid oprioriterade fordringar skrevs Eniro kommer att reglera såväl ackordslikviden som den prioriterade 

Har de förmånsrätt, är de prioriterade fordringar eller inte? Om du har olika typer av skulder, till exempel både skatteskulder, underhållsskulder (prioriterade av Kronofogden) och skulder till banker och finansbolag (oprioriterade hos Kronofogden), bör du först försöka få en ny betalningsplan för de prioriterade skulderna.