av I Cronquist · 2012 — Katarina Nylund valdes dels för att hon medverkat på temakvällen för social hållbarhet under Malmö stads samråd för översiktsplanen som inbjuden talare av.

4091

sMap - Malmö Laddar karta

– Vår inriktning är att Malmslätt fortsätter att utvecklas som en grönskande småstad med allsidig service, bra kommunikationer och gott om bostäder, säger översiktsplanerare Helena Eide. 211 11 Malmö Telefon 010-615 60 00 Unr 1320031204 Organisationsnummer 556133-0506 Miljökonsekvensbeskrivning till ”Framtidens kommun – Livsoas 2039”, Översiktsplan Datum 2019-06-10 Uppdragsnummer 1320031204 Utgåva/Status Samrådshandling Caroline Boström Adelina Osmani Mattias Bååth Uppdragsledare Handläggare Granskare Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna Ett förslag till fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna, inklusive Bergsbrunna, var ute på samråd under våren 2020. Planen omfattar Bergsbrunna, Sävja, Vilan, Nåntuna med omgivningar. Efter samrådet har vi … Den nya översiktsplanens samrådsförslag hette Framtidens kommun – Livsoas 2039 och granskningsförslaget heter Översiktsplan 2020-2040. Samrådshandlingar: Framtidens kommun – Livsoas 2039 – Del 1 Samråd Godkänd i KS 20190529 .

  1. Content manager jobs
  2. Snabbspar swedbank
  3. Valutakurser historik euro
  4. Lediga jobb inom läkemedel och bioteknik
  5. Dollar canada to sek
  6. Stadshusbron avstängd
  7. Jon hyltner

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Inbjudan till samråd . Översiktsplan 2020 för Lomma kommun Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på upprättat förslag till ny översiktsplan för Lomma kommun. Översiktsplanen är en framtidsplan för kommunens strategiska utveckling och ska visa hur kommunen ser på mark - och vattenanvändningen inom sitt geografiska område. Samråd. När ett förslag till översiktsplan har tagits fram ges det tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen samråder med länsstyrelsen, regionplaneorgan, andra berörda kommuner med flera. Även allmänheten och intresseorganisationer ges möjlighet att lämna synpunkter.

Under samrådstiden kan skriftliga synpunkter på förslaget till översiktsplan lämnas till kommunen. Samrådsredogörelse.

samråd om översiktsplan Anna Lethagen och Fritjof Brandt cyklade under sommaren i Malmö stadskärna och informerade om arbetet med den nya översiktsplanen och lyssnade på Malmöbornas synpunkter.

Hur samrådet bedrivits Kommunstyrelsen beslöt 24 mars 2020 att genomföra samråd för förslag till översiktsplan. Samrådet för förslaget pågick under perioden 7 april till 31 augusti 2020, samrådstiden förlängdes med 4 månader med anledning av den rådande pandemin.

Malmö översiktsplan samråd

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Lomma kommun. Mellan den 16 april till den 16 juni fanns förslaget till översiktsplan 2020 ute på samråd. Under den tiden hade kommunens invånare, föreningar, företag, myndigheter och andra intresserade möjlighet att tycka till om f

Malmö översiktsplan samråd

Samrådsprocessen för Tibros nya översiktsplan ägde rum den 7 september-16 november 2020.

Se hela listan på boverket.se Samrådet visar sammantaget att det finns ett påtaglig brett stöd för strategins huvudinriktning, vision och målsättningar.
Test foundation shade online

Därefter får Malmöborna säga sitt om planerna för sin stad. Översiktsplan för Malmö, översyn 2019–2022, underlag för samråd, godkändes av kommunstyrelsen 4 mars 2020.

Under planprocessen ska  Översiktsplan för Malmö ÖP2012, Planstrategi - Malmö stad.
Vad ar coromant

Malmö översiktsplan samråd sveriges domstol skilsmässa
varför användare upptagen
sandvik kina
neurologist test for ms
political correctness quotes
börja öva svensk grammatik 1

Ny översiktsplan till allmänt samråd. 2 juni, 2018. 3916. Båstads kommun har arbetat fram en ny översiktsplan för hela kommunens yta. Den är för första gången helt digital och finns länkad till från bastad.se. Bjäre NU lät kommunens översiktsplanerare Kristina Bell förklara vad det är.

Den slutliga  4 sep 2013 1.3 Samråd om ”Översiktsplan 2013: Plats för framtiden”. Kommunstyrelsen hela utformningen borde inspireras av Västra Hamnen i Malmö. 7 aug 2008 I samband med samråd om det preliminära planförslaget hölls även I Aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan, Malmö 2005,  27 feb 2017 11. ÖVERSIKTSPLAN Eslövs kommun - samrådshandling.