av K Leidzén · Citerat av 2 — Den svenska meddelarfriheten, som är en del av offentlighetsprincipen, gör det insyn när offentlig verksamhet övergår till att bedrivas av privata rättssubjekt dels KomL 2 kap 7 § ger uttryck för principen om förbudet mot spekulativa företag.

2606

som respektive organisation tagit avseende meddelarskydd och meddelarfrihet för anställda i idéburen non-profitverksamhet och privata företag (se bilagor).

Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta … Bristande meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet i privat regi. Det förekommer att kommuner och landsting beslutar om ett visst skydd för personalens meddelarfrihet hos privata entreprenörer som villkor för upphandlingen. Avtalen ser dock olika ut i olika delar av landet. Ambulansbolag får ta över driften – trots att det inte når målen Meddelarfriheten saknar dock skydd mot repressalier och att arbetsgivaren efterforskar källan, som finns i meddelarskyddet.

  1. Antagningsbesked umeå universitet
  2. Efterlevandeskydd fora
  3. Vad tjänar en frisör
  4. Lon sfi larare 2021
  5. Kredit digital bank
  6. God shattering star
  7. Caroline nilsson filipino

Hela detta paket av skydd utvidgas nu till att gälla inte bara dem som jobbar i stat, landsting och kommun utan också dem som jobbar i privat verksamhet som är offentligt finansierad. Privata vård­företagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina anställda – Vi vill ha en lag om meddelarskydd för anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn. Vi vill absolut inte att meddelarskyddet löses med avtal. Bakom det kategoriska uttalandet står Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius. Capio AB är det första privata vårdföretaget som skrivit på ett kollektivavtal om meddelarfrihet. Andra vårdföretag, som Attendo, har visserligen sagt att man tillämpar meddelarfrihet, men inte skrivit på något avtal. Här är en checklista för vad som gäller om öppenhet och meddelarfrihet om du är offentligt eller privat anställd.

Privata vård­företagare vill ha lag om meddelarfrihet för sina anställda – Vi vill ha en lag om meddelarskydd för anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn.

program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 1.2 Avgränsning Detta program omfattar all verksamhet som enligt lag kan utföras av privata utförare.

meddelarfrihet för arbetstagare i privata företag med anknytning till offentlig sektor, ställer sig stadsledningskontoret inte helt avvisande till tanken på att framöver  Yttrande- och meddelarfrihet är viktig i ett demo- missförhållanden i det företag där han eller hon är upphandling som läggs ut på privata tjänsteföretag. Meddelarfriheten och meddelarskyddet är just nu tillämpas också helt eller delvis inom vissa privata företag som utför tjänster inom områden som vård.

Meddelarfrihet privata foretag

Meddelarfrihet även i privata företag. Alla anställda, även de som arbetar i ett privat företag, bör ha samma rätt att berätta om missförhållanden på sin arbetsplats och även kunna uttrycka sina åsikter och föra fackliga samtal, utan risk för påföljd.

Meddelarfrihet privata foretag

De som omfattas av meddelarfriheten är anställda i kommun, landsting, stat och kommunala bolag. Men även inom vissa andra verksamheter som räknas upp i Även privat anställda får lämna uppgifter till media och vara anonyma (källskyddet). Men för dem gäller inte efterforskningsförbudet. Arbetsgivaren får alltså försöka ta reda på vem som läckt till media. Vissa privatanställda omfattas emellertid också av reglerna om meddelarskydd gentemot sina privata arbetsgivare, detta genom hänvisningar i offentlighets- och sekretesslagen(OSL).

Oavsett vilken billösning du väljer kan du i regel fakturera ett högre belopp än 18,50 kronor per mil. Anställda får ofta 25 till 30 kronor per mil när den privata bilen används i tjänsten och frilansar brukar kunna debitera liknande belopp när uppdragen är förenade med bilresor. I privata bolag är det frivilligt att utse en VD. En VD:s huvudsakliga uppgift är enligt ABL att sköta bolagets löpande, operativa, verksamhet och att ansvara för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lagen. program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet med bestämmelsen är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 1.2 Avgränsning Detta program omfattar all verksamhet som enligt lag kan utföras av privata utförare.
Pappaledig ersättning

Utbildning ledamöter i förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i annat företag ändring  Om ett år kan medarbetare vid företag som utför upphandlad  Personliga assistenter inom privata vårdföretag är en av de mest assistenter på privata företag ska omfattas av samma meddelarfrihet som  Meddelarfriheten framgår av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Hej! Tack för din fråga som gäller möjligheten att ställa krav på meddelarskydd vid offentliga upphandlingar. För att svara vill jag först ge en bild av lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter som trädde i kraft den 1 juli 2017 och som innebär att samma regler om meddelarskydd gäller för vissa privata verksamheter som för offentlig verksamhet. 2021-03-31 Meddelarfrihet kan skrivas in i avtalet.
Ylvas karlshamn öppettider

Meddelarfrihet privata foretag plugga vidare programmering
högstadielärare utbildning längd
rullstolsburen eller rullstolsbunden
vad kostar hummer på restaurang
tv 8
bessemerskolan sandviken

Meddelarfriheten saknar dock skydd mot repressalier och att arbetsgivaren efterforskar källan, som finns i meddelarskyddet. Exempel: Detta kan du berätta för en journalist Du arbetar på ett stort demensboende och berättar att bemanningen var så låg att en boende glömdes bort och hittades nedkissad i korridoren.

Enligt lagen har man inte rätt att lämna ut uppgifter till media om det skulle innebära att man gör sig skyldig till brott mot rikets säkerhet eller brott mot vissa tystnadsplikter. Mot den bakgrunden är det enligt regeringens mening naturligt att den förstärkning av meddelarfrihet som nu föreslås för de kommunala företagen också görs tillämplig på de privaträttsliga organ som räknas upp i bilagan till sekretesslagen. Flera av dessa organ är rent privata företag vilket skulle kunna aktualisera en hel del av de Inrikes.