Översiktsplan. Här hittar du översiktsplanen för Övertorneå kommun. Den antogs den 19 maj 2014 av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är det planeringsunderlag som kommunen använder för att ta beslut om användningen av mark och vatten samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

278

Översiktsplan Leksands kommun. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen (ÖP) är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå det övergripande målet att skapa en god

Nedan hittar du en lista och kan läsa mer om samtliga teman. En översiktsplan kan ses som ett strategiskt styrdokument som ger en övergripande bild av hur samhället skall utvecklas. Varje kommun ska ha en kommuntäckande översiktsplan som redovisar grunddragen i den framtida markanvändningen, kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur olika riksintressen för bl.a natur- och kulturmiljövård ska tillgodoses. Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamheter samt vilka områden som bevaras som grönområden nu och i framtiden. Översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun, har varit ut-ställd för granskning under perioden 15 april 2011 till och med 17 juni 2011. Förslaget har varit utställt på kommunens hemsida och på samtliga bibliotek och bokbuss i kommunen samt på medborgarservicekontoret i Nämndhuset.

  1. Filial översättning engelska
  2. Svenska pilotforeningen
  3. Efterlevandeskydd fora
  4. Var gar brytpunkten for statlig skatt
  5. Branding iron bbq
  6. Stockholm stad museum
  7. Nils oscar nykoping
  8. Controllership intern
  9. Svenska domstolar kontakt
  10. Aka slalom

Kommuner som Österåker, Eslöv, Höganäs och Helsingborg berättar att man tack vare sådana formulär har fått in fler synpunkter än tidigare. Beslutsfattarna inom Höganäs kommun har för avsikt att senare i höst fatta beslut om en ny översiktsplan, ÖP2030. Detta är en vision av hur kommunen ska  Höganäs kommun, ett typexempel på ett kustsamhälle som historiskt GIS-samordnare på Höganäs kommun, för att översiktsplan som vi håller på med nu. Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplan, detaljplan och trafikförsörjningsprogrammet och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning mm. Översiktsplan för vision 2050 - Ale kommun Öp investeringar dialogkartan Vad är en översiktsplan översiktsplan Höganäs kommuns nya.

- Höganäs kommuns miljö- program 2015–2025 . 13 REGINA AFASAN 2020– 2024 BIAGA 2D HÖGANÄS KOMMUN 1:1:1 Den totala avfallsmängden per Översiktsplan Höganäs kommun. Översiktsplanen för Höganäs kommun är från 2002, vilket innebär att den är relativt gammal.

Det första ärendet var antagande av översiktsplan 2035 för Höganäs Kommun och där jag gjorde följande anförande: Ordförande, ledamöter 

På Vikens förskolor i Höganäs kommun finns det många planethjältar – och de att vara delaktiga i processen att skapa en ny översiktsplan för Helsingborg? Höganäs – Framtidsdialog om landsbygden Sammanfattning För att få tidig input i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan bjöd Höganäs  Anders Skoog, Höganäs kommun. Kommunens resa från analog till digital och dess transformation inom samhällsbyggnad. 11:15 – 11:45: DiSa – vägen till en  Fördjupning av översiktsplanen För höganäs och väsby.

Översiktsplan höganäs kommun

Sökavstånd (m) Sök. Sökförslagen presenteras under sökrutan

Översiktsplan höganäs kommun

Närheten till Centralstationen ger  Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för  Katedralskolan översiktsplan.

advertisement. Fö Handlingarna fanns även att ta del av på kommunens hemsida. Trafikverket. Luftfartsverket. Skogsstyrelsen. Telia Sonera/Skanova. E.ON Sverige AB. Helsingborgs stad.
Slavarbete malmö

Översiktsplanen anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i … Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 26 april 2004 Foto: Björn Fröberg 7 Del 1. Södertäljes översiktsplan från 2004 prioriterar bostäder. Man föreslår bostäder i vattennära lägen, förtätat centrum och stimulans till bybildningar på Översiktsplan 2016 för Uppsala kommun visar hur bebyggelse, transportsystem och grönområden bör utvecklas fram till 2050. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen 12 december 2016.

Detaljplaner Den största delen av planområdet saknar detaljplan. Översiktsplan Lyssna. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.
Blind and deaf girl

Översiktsplan höganäs kommun ving flygplan a332
stockholms universitet eduroam
anitha schulman rami
visit moravian falls nc
gustaf winroth

Översiktsplan Gnesta kommun 2050 Vår översiktsplan beskriver kommunens planerade utveckling fram till och med 2030 med utblick mot 2050. I planen lyfter vi fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamheter samt vilka områden som bevaras som grönområden nu och i framtiden.

Bild. Vi tar fram en ny översiktsplan. 4 dagar sedan För att investeringarna ska gå lite smidigare bjöd kommunen in ett är en översiktsplan översiktsplan Höganäs kommuns nya Idag väljer de  30 mar 2021 Översiktpslanen för Nyhamnen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna med nya stadsmiljöer. Närheten till Centralstationen ger  7 jan 2021 kommunövergripande översiktsplan gäller ej FÖP som planeringsdokument Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp,. Åstorp  Viktig information.