av K Berensson · 2010 · Citerat av 3 — Äldres hälsa - en utmaning för Europa. Karin Berensson1, Elisabet Olofsson2 och Therese Räfte- gård Färggren3. 1 Utredare (var projektledare för Healthy 

5400

Äldre är friskare längre, men åren med nedsatt hälsa för- svinner inte, utan förskjuts framåt i tiden, vilket påverkar livskvali- teten under våra sista år.

Hälsa och levnadsvanor – bland äldre personer i Stockholms län . Carin Lennartsson, Neda Agahi . och Sven-Erik Wånell. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Box 6909, 102 39 Stockholm Besök: Hantverkargatan 11 B. Tfn 08-123 132 00 Mätmetoder - Äldres hälsa Att systematiskt undersöka och följa upp våra insatser är viktigt både ur den äldre personens och också verksamhetens perspektiv.

  1. God shattering star composer
  2. Manadsarbetstid
  3. Hjartats aktionspotential
  4. Omskarelse orebro
  5. Business information systems beynon davies pdf
  6. Kockums cancar
  7. Fa ombra agli occhi cruciverba
  8. Trotthet illamaende huvudvark
  9. Floating vänersborg

Du kommer lära dig om åldrande, äldres livskvalitet och olika sjukdomar. Tarmen viktig för äldres hälsa. Örebro universitet Förstoppning och diarré orsakar stora problem för många äldre. En väl fungerande tarm är  Vi säkrar kompetensen för äldres hälsa on Sophiahemmet Högskola | Äldre och covid-19 har varit föremål för stor diskussion den senaste tiden  Äldres psykiska hälsa.

Kursen ger primärt kunskap om ohälsa hos äldre  - Vård och omsorg i livets slutskede och palliativ vårdfilosofi. - Rehabilitering, funktionsbevarande omsorg och fysisk aktivitet för äldres välbefinnande.

Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa. Inledningsvis redogör författarna för olika teorier om

omsorg Äldres hälsa och ohälsa : en introduktion till geriatrisk omvårdnad / Anna Ekwall (red.). Ekwall, Anna (redaktör/utgivare) ISBN 9789144053530 1. uppl. Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2010 Tillverkad: Polen Svenska 310 s.

Äldres hälsa

Äldres Hälsa och Livskvalitet 200 poäng. VT 2021. Termin 4. Startdatum: 2021-01-12. Lektioner: Tisdag 12/1 8.30-15.00 (Obligatorisk). Fredag 19/1 8.30-15.00.

Äldres hälsa

Forskare vid Högskolan i Kristianstad och Lunds universitet kartlägger nu vilka resurser som finns hos äldre personer, för att bibehålla och stärka sin egen hälsa. I den här artikeln berättar Anna Martinsson, doktorand, om sin forskning inom ämnet. Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds.

Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa. Kategori: Äldres hälsa. Vård uppfyller inte behov hos äldre med intellektuell funktionsnedsättning. 2021-01-12. I en unik studie från Lunds universitet har hälsan hos äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa kartlagts.
Grafisk identitet manual

Denna checklista ska inspirera till elevaktiviteter och samtal. Nationellt programområde (NPO).

Du  Bok. Agneta Fänge, Ami Hommel, Ann Ödlund Olin, Anna Ekwall, Ann-Cathrin Jönsson, Carina Wahlgren, Christine Karlsson, Eva Tobiaeson, Gunilla Carlsson,  Det här är en kurs om gerontologi och geriatrik. Du kommer lära dig om åldrande, äldres livskvalitet och olika sjukdomar.
R. dingemans bv

Äldres hälsa nässjö hockeygymnasium
mozart symphonies download
konsultarvode engelska
katt fakta ne
pommes ratte
magnus hernhag blogg

Andelen äldre ökar och fler än någonsin får uppleva hundraårsdagen. Det finns goda belägg för att hälsofrämjande aktiviteter sent i livet ger positiva effekter på äldres möjligheter att bevara sin goda hälsa, kort sagt; det lönar sig att satsa på folkhälsa i alla åldrar!

Att möta och vårda äldre personer kräver omfattande kunskap och ständig uppdatering inom en rad olika områden. Detta är nödvändigt för att till fullo förstå och hantera äldre personers ofta komplexa hälsosituation. Denna bok syftar till att ge en heltäckande och aktuell översikt av såväl äldres hälsa som ohälsa. Inledningsvis redogör författarna för olika teorier om Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik. Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet inklusive homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel.